تهی عشکا من دلبر گنوکان

کوهانی تها دلبر تهی نامنت بلوچی mp3

کوهانی تها دلبر تهی نامنت بلوچی

دلبر من تهی یادا کپا بیا mp3

دلبر من تهی یادا کپا بیا

آهنگ بلوچی دلبر منا دوستن شه در کسانیا mp3

آهنگ بلوچی دلبر منا دوستن شه در کسانیا

Ammár Husénzahí Gulí عمار حسین زھی گلی mp3

Ammár Husénzahí Gulí عمار حسین زھی گلی

شاه جان داوودی من تهی طلبکار و ان حامد قصرقندی mp3

شاه جان داوودی من تهی طلبکار و ان حامد قصرقندی

دلبر تهی شھرا دور رووان بلوچی گانا mp3

دلبر تهی شھرا دور رووان بلوچی گانا

شاه جان داودی دلبر تهی شهر mp3

شاه جان داودی دلبر تهی شهر

سونگ دلبر تئی شہرہ چے ماں روا mp3

سونگ دلبر تئی شہرہ چے ماں روا

بيا دلبر خطر داریے جداۓ خواننده خدانظر زاهدانی بلوچ mp3

بيا دلبر خطر داریے جداۓ خواننده خدانظر زاهدانی بلوچ

دلبر تے شہرا چہ من دور روے شاه جان داوودی قطر mp3

دلبر تے شہرا چہ من دور روے شاه جان داوودی قطر

اهنگ زیبای بلوچی و بندری مهرزاد نوازنده وفا 2020 mp3

اهنگ زیبای بلوچی و بندری مهرزاد نوازنده وفا 2020

Shah Jan Dawoodi Balochi Song Dilbar Tai Shahra Chee شاه جان داؤدی بلوچ mp3

Shah Jan Dawoodi Balochi Song Dilbar Tai Shahra Chee شاه جان داؤدی بلوچ

بلوچی بیا دلبر خطردا mp3

بلوچی بیا دلبر خطردا

اهنگ بلوچی ندون تهی دوءن چمانی mp3

اهنگ بلوچی ندون تهی دوءن چمانی

عروسی بلوچی mp3

عروسی بلوچی

گروه پادیک بلوچی رستم لاشاری نوروز2011 Flv mp3

گروه پادیک بلوچی رستم لاشاری نوروز2011 Flv

خدانظر بلوچ دلبر شیرین سخن اهنگ ناب mp3

خدانظر بلوچ دلبر شیرین سخن اهنگ ناب

آهنگ بلوچی توه جان منی دلبر آهنگ بلوچی شاد mp3

آهنگ بلوچی توه جان منی دلبر آهنگ بلوچی شاد

اقبال اجنبی دلبر تو مکن بیهوش تو گو من وادا کورته mp3

اقبال اجنبی دلبر تو مکن بیهوش تو گو من وادا کورته

اهنگ بلوچی بسیار عالی نبی بخش دلبر خارانی mp3

اهنگ بلوچی بسیار عالی نبی بخش دلبر خارانی